Duroc: Säljer verksamhet inom dotterbolag
2009-03-16

"Duroc-bolaget Micor avyttrar slipverksamhet

Durocs dotterbolag Micor avyttrar slipverksamheten Micor Slipcenter Holding i Furuvik AB. Avyttringen är en del i den pågående renodlingen mot tillverkning av sågklingor inom Micor-gruppen. Slipverksamheten omsätter ca 5 Mkr med nollresultat. Avyttringen genererar ingen reavinst eller -förlust.

Verksamheten säljs till ledande befattningshavare i bolaget, varför försäljningen är villkorad till godkännande av Durocs årsstämma som kommer att hållas den 7 maj."

 
« Tillbaka