SeaNet: Stor förlust, men ändå lovande bokslutsrapport!
2009-02-27

"Bokslutskommuniké för 2008

Verksamheten i sammandrag
* Omsättningen för kvartal fyra uppgick till 0,4 MSEK (0,06 MSEK)
* Periodens resultat för kvartal fyra uppgick till -12,5 MSEK (-7,3 MSEK)
* Omsättningen för 2008 uppgick till 1,5 MSEK (0,06 MSEK)
* Periodens resultat för 2008 uppgick till -40,6 MSEK (-15,9 MSEK)
* I resultatet ingår en nedskrivning av värdet i den nedlagda utvecklingen av den stabiliserande satellitantennen (C-Max) med ca 8,5 MSEK
* Seanet driftsatte 11 nya fartyg under året och har därmed 14 fartyg i drift per 081231
* Seanet tecknade 54 nya roamingavtal och lanserade 23 under 2008, vilket innebär att fler passagerare kan ringa ombord på fartygen
* Håkan Jansson tillträdde som ny styrelseordförande i Seanet
* Seanet tecknade ett ramavtal med C2SAT
* Seanet fokuserade på GSM och avvecklade atellitantennverksamheten

Väsentliga händelser efter periodens slut
* Seanet har genomfört en garanterad företrädesemission under början av Q1 2009 som gav 15,3 MSEK, före emissionkostnader
* Seanet har erhållit GSM- och bredbandsorder från det grekiska rederiet Ventouris Ferries
* Seanet har valt Ericsson som ny systemleverantör
* Seanet har erhållit projektfinansiering för installationer på fartyg
* Seanet har driftsatt GSM på fartyget M/S Martin I Soler
* Seanet har tecknat åtta roamingavtal och lanserat tre under Q1 2009
* Seanet har erhållit ytterligare tre GSM-order från WCA
* Seanet har utsett Belgacom International Carrier Services som sin internationella carrier och signaleringsleverantör"
 
« Tillbaka