Capilon: Hyfsad rapport
2009-02-26

"Capilon AB (publ) bokslutskommuniké 2008

• Nettoomsättning 546,3 (404,7) MSEK
• Rörelseresultat -0,9 (36,9)* MSEK
• Resultat efter skatt -4,3 (33,9)* MSEK
• Resultat per aktie -0,12 (1,08)* SEK
• Eget kapital per aktie 2,92 (3,09) SEK
* Koncernens fastighetsförsäljning under tredje kvartalet 2007 påverkade rörelseresultat och resultat efter skatt positivt med 33,7 MSEK, motsvarande 0,99 SEK per aktie

UTDELNING

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för år 2008"

 
« Tillbaka