Consilium: Förvärv i Kina!
2009-02-24

"Consilium stärker sin position i Kina

Consilium förvärvar den marina brandlarmsverksamheten från sin tidigare partner Shanghai Shipping Research Institute.

"Förvärvet stärker ytterligare Consiliums position i Kina och vår globala försäljnings- och serviceorganisation", säger Ove Hansson, VD och Koncernchef.

Verksamheten genererar en nettoomsättning om mer än 20 MSEK. Consilium förvärvar rörelsen med försäljnings- och servicepersonal om ca 10 personer. Verksamheten integreras i Consiliums bolag i Shanghai, som efter detta förvärv kommer att ha närmare 60 anställda.

Förvärvet förväntas ge Consilium ett positivt resultattillskott under 2009, och avses delfinansieras genom betalning med egna aktier."

 
« Tillbaka