Consilium: Stark rapport!
2009-02-19

"Bokslutsrapport 2008 för Consilium AB

- Orderingången ökade med 32 procent till 1.137,3 MSEK (863,4)
- Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 945,4 (756,1)
- EBITDA ökade med 17 procent till 100,0 MSEK (85,6)
- EBIT ökade med 14 procent till 73,0 MSEK (64,0)
- EBT ökade med 14 procent till 59,6 MSEK (52,3)
- Resultat per aktie uppgick till 2,37 SEK (2,94)
- Styrelsen föreslår årsstämman en kontant utdelning om 0,50 SEK (0,75) per aktie för räkenskapsåret 2008"

 
« Tillbaka