Duroc: Väntad förlust under det fjärde kvartalet.
2009-02-11

"Bokslutskommuniké 2008

Helåret 2008

Nettoomsättningen uppgick till 698,0 Mkr (560,4)
Rörelseresultatet blev 5,5 Mkr (21,7)
Resultatet efter skatt blev 5,7 Mkr (16,0)
Nettoresultatet per aktie blev 0,78 kronor (2,50)
Eget kapital per aktie blev 34,60 kronor (35,30)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2008 (1,50 kr per aktie)


Fjärde kvartalet

Förvärv av Madsen & Hansen i Danmark
Vikande efterfrågan har pressat försäljningssiffror och marginaler
Besparingspaket om 30-35 Mkr i koncernen på årsbasis genomförs
Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 167,1 Mkr (201,5)
Rörelseresultatet blev -9,6 Mkr (10,1)
Resultatet efter skatt blev -6,6 Mkr (7,0)
Nettoresultatet per aktie blev -0,90 kronor (0,96)


Ett kärvt investeringsklimat tillsammans med konjunkturnedgången påverkar nu flertalet av våra bolag. Nu planerar vi för en utdragen konjunktursvacka. Vi anpassar kostnadsmassan till lägre volymer samtidigt som vi tar vara på de möjligheter som uppstår.

År 2009 handlar om att genomföra väl avvägda kostnadsanpassningar och samtidigt ha beredskap för attraktiva förvärv. Vår målsättning är att komma ut ur lågkonjunkturen som en ännu starkare industrigrupp med stärkta marknadspositioner." 
« Tillbaka