Precomp Solutions: Företagsrekonstruktion
2009-02-06

"Precomp Solutions i företagsrekonstruktion

Precomp Solutions AB har idag den 6 februari 2009 beslutat om
företagsrekonstruktion. Med föreslagen rekonstruktionsplan säkerställer företaget fortsatta leveranser till kunder, full betalning till
leverantörer för framtida inleveranser samt skapar förutsättningar för
företagets fortsatta överlevnad.

Den finansiella planen består i att vår egen bank tillsammans med Almi
Väst bistår med den löpande likviditeten och att bolagets ägare genomför en nyemission som tillför bolaget tillräckligt kapital för genomförandet av ett ackord och för den framtida verksamheten.

Med denna rekonstruktion säkerställer vi inte enbart fortsatt verksamhet, utan även genomförandet av vår inledda exportsatsning och breddning av kundbasen.

Tiden för rekonstruktion beräknas till tre månader från dagens datum.

Såväl bolagets styrelse som ledning kvarstår i nuvarande positioner
under hela rekonstruktionstiden.

Styrelsens förslag till rekonstruktion bottnar i omsorgen för alla som
berörs av vår verksamhet. Bedömningen från styrelsen är att vi så tidigt som möjligt vill säkerställa fortsatt framtida drift, och att därför
inleda företagsrekonstruktion.

Bolagets ledning och representanter kommer den närmaste tiden att
kontakta såväl kunder, leverantörer och övriga intressenter för vidare
information.

Ledningens bedömning är att detta inte skall påverka den löpande
produktionen och utlovade leveranser.

Ulricehamn 2009-02-06"
 
« Tillbaka