Duroc: Vinstvarning!
2009-01-27

Negativt rörelseresultat fjärde kvartalet i Duroc-koncernen

Duroc-koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet beräknas uppgå till i storleksordningen
- 10 Mkr, jämfört med 10,1 Mkr för samma period föregående år. Orsaken är den kraftiga inbromsningen i efterfrågan som skett under det fjärde kvartalet. Det ackumulerade rörelseresultatet för helåret beräknas uppgå till 5 Mkr jämfört med 21,7 Mkr föregående år.

I tredje kvartalsrapporten rapporterade Duroc minskad orderingång inom vissa verksamheter. Under fjärde kvartalet minskade orderingången kraftigt inom samtliga verksamheter, vilket lett till lägre volymer. Omsättningen i koncernen beräknas uppgå till 167 Mkr i kvartalet, jämfört med 201,5 Mkr samma period föregående år. Omsättningen för helåret beräknas uppgå till 698 Mkr, jämfört med 560,4 Mkr för helåret 2007.

Arbete med kostnadsbesparingar inleddes under tredje kvartalet. Till och med fjärde kvartalet har neddragningar om drygt 50 personer beslutats, utöver de 20-tal personer som lämnade sina anställningar i samband med flytten av Lamitec Tools i Kalmar.

Durocs bokslutskommuniké kommer att offentliggöras som planerat den 11 februari."


 
« Tillbaka