Consilium: Fortsatt stark utveckling!
2009-01-19

"Consilium under januari - december 2008

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 25 procent jämfört med
föregående år och uppgick till 945,4 MSEK (756,1). Orderingången ökade
med 32 procent till 1.137,3 MSEK (863,4).

Orderingången ökade med 32 procent, trots att Consilium gjort en reserv för annulleringar och uppskjutna order om ca 50 MSEK i december. Denna reserv motsvarar 4 procent av årets orderingång.

Med hänsyn till det starka orderläget, ökad försäljning till eftermarknaden, samt de marknads- och produktinvesteringar som
genomförts, förväntas fortfarande en god tillväxt av nettoomsättningen
under 2009."
 
« Tillbaka