Capilon: VD-kommentar till storordern!
2009-01-07

"Stark drivkraft bakom MJP Waterjets tillväxt

Österby Marines affärsområde MJP Waterjets befinner sig på en växande marknad för vattenjetaggregat till tull, patrull- och kustbevakningsbåtar. En stark drivkraft bakom tillväxten är det ökade säkerhetsmedvetandet om terrorn till sjöss.

I kölvattnet av terrorattacken den 11 september 2001 i New York, terrorattacken i november 2008 i Bombay och den senaste tidens ökade piratverksamhet, så har den bristande säkerheten ute till sjöss, på olika vattenvägar samt i tusentals hamnar blivit ett uppmärksammat säkerhetsproblem för många länders regeringar. MJP Waterjets försäljning av vattenjetaggregat sker huvudsakligen till s.k. gråa båtar, d.v.s. myndighetsbåtar (tull, patrull- och kustbevakningsbåtar) som används för att förbättra sjöfartsskyddet.

- MJP Waterjets order idag på 83 MSEK bekräftar en växande, relativt konjunkturokänslig marknad. Flera länder runtom i världen ska under de närmaste tio åren uppgradera sina kustbevakningssystem för att öka säkerheten till sjöss, säger Capilons VD, Alex Molvin.

MJP Waterjets är en av de största aktörerna på världsmarknaden för vattenjetaggregat. MJP Waterjets utvecklar, tillverkar och marknadsför vattenjetaggregat för myndighetsbåtar (tull, patrull- och kustbevakningsbåtar), lyxyachter och snabbgående passagerarfärjor. MJP Waterjets har teknikledande vattenjetaggregat med en verkningsgrad som ger möjlighet till högre hastighet och lägre bränsleförbrukning, vilket ger en effektiv och lång operationstid. MJP Waterjets försäljning sker främst till Asien och Europa med kunder i Sydkorea, Kina, Taiwan, Spanien, Frankrike, Italien och Turkiet, m.fl. länder.

Österby Marine i Österbybruk, med affärsområdena Österby Gjuteri, MJP Waterjets och Alcopropeller, är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen."


 
« Tillbaka