Precomp Solutions: Anpassning till sträv vår m m
2008-12-23

"Anpassning till en sträv vår 2009

Precomp Solutions AB har gjort anpassningar till automotivindustrins faktiska behov under våren 2009. Detta har bland annat inneburit att bolaget lagt två varsel under hösten för ett 40-tal medarbetare. Hälften av de uppsagda har redan lämnat företaget och merparten av den andra hälften fasas ut under våren 2009.

Tack vare de offensiva marknadssatsningar som gjorts på såväl hemmamarknad som i Tyskland och på Balkan (egen personal i Mainz och Sofia) har vi fått beläggning i våra verkstäder som gör att bolaget gör en rejäl återhämtning under hösten 2009.

För att inte tappa tempot på marknaden har vi trots neddragningar även gjort två externa anställningar på marknad och inköp, se ”Newsletter from Precomp Solutions” på hemsidan.

På grund av den svaga orderingången under senhösten har likviditeten blivit ansträngd och för att säkra upp kapitalbehovet har förhandlingar inletts med såväl banker, Almi samt med näringsdepartementet avseende undsättningslån.

Ulricehamn 2008-12-23

Lars-Olof Bergsten VD"

 
« Tillbaka