Consilium: Fortsatt mycket stark utveckling!
2008-12-19

"Consilium under januari - november 2008

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 24 procent jämfört med
föregående år och uppgick till 850,3 MSEK (687,5). Orderingången ökade
med 41 procent till 1.119,8 MSEK (791,9)."
 
« Tillbaka