SeaNet: Nytt roamingavtal
2008-11-20

"Seanet tecknar roamingavtal med italienska Wind

Seanet, Seanet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, har tecknat ett avtal om direkt roaming med italienska Wind. Under året har lansering av direkt roaming skett med Vodafone Omnitel och Telecom Italia (”TIM”) och avtal har tecknats med H3G (”3”) .Tekniska tester pågår med Wind och H3G och Seanet bedömer därför att man inom kort blir den första maritima operatör som har driftsatt roaming med alla fyra italienska GSM operatörer.

I kombination med nationell representant på plats i Italien, licens att operera på italienskflaggade fartyg och en flotta på tio driftsatta italienskflaggade båtar, så står Seanet starka i konkurrensen kring den viktiga Italienska marknaden.

– Att vinna den italienska marknaden är förmodligen bland det svåraste en maritim operatör kan åstadkomma. Roaming med alla fyra italienska operatörer ger Seanet en unik position att konkurrera om kontrakt avseende italienskflaggade fartyg, säger Klas Lundgren, VD för Seanet.

Allmänt om Seanets roamingavtal
Seanets intäkter kommer primärt från roamingavtal tecknat med världens mobiloperatörer. Varje lanserad roamingrelation är därigenom en viktig del i Seanets intjäningsförmåga. Som komplettering till egna direkta roamingavtal säljer Seanet också sin tjänst dels via WSI (tidigare ”Wireless Solutions International”), men i relationer med stor omsättning och där en flexibilitet i avtalsvillkor erfordras, etablerar Seanet direktroaming.

Seanet har idag 15 direkta relationer i drift, men med ytterligare 80 kontrakterade för implementation. Via WSI bereds kunder från cirka 170 nätverk tillgång till roaming i Seanets nät.

Lanseringar av direkta relationer som särskilt är värda att nämna är;
Telia Sonera Mobile Networks AB, Sverige, Vodafone Omnitel N.V, Italien, Telefonica Moviles España S.A. (”Movistar”), Spanien, Telekom Italia SpA, Italien, Mobile TeleSystems (MTS), Ryssland, Polkomtel S.A. (Plus), Polen, T-Mobile Deutschland GmbH, Tyskland, Bité i både Lettland och Litauen.

I syfte att stärka konkurrenskraften i Skandinavien, har Seanet utöver de ovan nämnda lanserade relationerna även tecknat avtal med bland andra:
Netcom, Norge, Sonofon, Danmark, TDC, Danmark, Telenor, Sverige och Tele2 gruppen (alla filialer)"


 
« Tillbaka