SeaNet: Rapport
2008-11-19

Delårsrapport 3:e kvartalet 2008, juli - september

• Omsättningen uppgick till 1,1 MSEK (0,0) under perioden
• Rörelseresultatet uppgick till -16,0 MSEK (-1,5) för perioden.
I detta resultat ingår en reservering för en nedskrivning av värdet i den i oktober nedlagda utvecklingen av den stabiliserande satellitantennen, C-Max, med ca 8,5 MSEK.
• Resultat per aktie blev -0,31 SEK (-0,09) för perioden
• Seanet har under perioden tecknat nio fartygsavtal med tre rederier
• Seanet hade vid periodens slut tjugotre kontrakterade fartyg, varav tolv var driftsatta


Väsentliga händelser efter periodens slut

• Utvecklingen av den stabiliserande satellitantennen, C-Max, har lagts ned
• Ny styrelseordförande i Seanet är Håkan Jansson
• Seanet och C2Sat har ingått samarbetesavtal
• Som en följd av nedläggningen av C-Max har Seanet reducerat sin personal med sju personer
• Seanet kommer i mitten av december att flytta till mindre och mer ändamålsenliga lokaler i Solna
• Seanet är i slutförhandlingar om projektfinansiering av installationer på fartyg
• Seanet har tecknat och lanserat flera strategiskt viktiga roamingavtal
• Seanet har driftsatt ytterligare ett fartyg och har nu totalt tretton driftsatta fartyg."


Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Parallellt utvecklar Seanet en ny generation stabiliserande VSAT-antenner med hög teknikhöjd. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är HQ Direct AB.


 
« Tillbaka