Capilon: VD kommenterar rapporten
2008-11-27

"Capilon AB: Capilon AB (publ): VD kommentar delårsrapport

Capilons delårsrapport för perioden januari-september 2008 gav upphov
till ett stort intresse bland aktieägare och andra intressenter. För
att undvika eventuell insiderproblematik väljer VD att svara på en del av dessa frågor.

Vad innebär sparprogrammet i Österby Marine?
Sparprogrammet i Österby Marine är utformat med TermoRegulators
framgångsrika omstruktureringsprogram som förebild. Sparprogrammet
inkluderar personalneddragning och omfattande åtgärder för att uppnå
en mer kostnadseffektiv produktion. Sparprogrammet löper över två år
och beräknas skapa en positiv resultateffekt på totalt ca 10 MSEK
under år 2009.

Österby Marine har en rekordstor orderstock som skapat
leveransförseningsböter. Kan personalneddragningen öka dessa
kostnader under år 2009?
Personalneddragningen i Österby Marine genomförs med god
framförhållning för att anpassa kostnaderna för en förväntat lägre
omsättning under år 2010 och beräknas inte påverka leveransförmågan.
Österby Marine kommer att under de närmaste 12 månaderna ha en
fortsatt hög omsättningstakt med goda vinstmöjligheter, tack vare en
rekorstor orderstock på 360 MSEK. Förbättringsprogrammet Projekt +30
förväntas bidra till att leveransprecisionen successivt höjs avsevärt
under år 2009.

Orderingången i MJP Waterjets var väsentligt lägre under tredje
kvartalet år 2008, hur ser ni på framtiden?
Tillväxttakten i MJP Waterjets har varit exceptionellt hög under år
2008. Den lägre orderingången under tredje kvartalet påverkar heller
inte den förväntat höga omsättningen under år 2009, tack vare
befintlig rekordstor orderstock. MJP Waterjets försäljning av
vattenjetaggregat sker huvudsakligen till myndighetsbåtar (tull,
patrull- och kustbevakningsbåtar), vilket är ett relativt
konjunkturokänsligt marknadssegment, med stark underliggande
tillväxt. MJP Waterjets har därför stora förhoppningar om att kunna
presentera nya intressanta affärer även framöver.

Österby Marine, med affärsområdena Österby Gjuteri, MJP Waterjets och
Alcopropeller, är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material
och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen.
Österby Marines omsättning uppgick under perioden januari-september
2008 till 245,9 (130,4) MSEK med ett rörelseresultat på 11,0 (6,7)
MSEK." 
« Tillbaka