Capilon: Rapport
2008-11-25

"Capilon AB: Capilon AB (publ): Delårsrapport januari - september 2008

* Nettoomsättning 411,7 (297,2) MSEK
* Rörelseresultat 10,8 (6,3) MSEK
* Resultat efter skatt 6,0 (36,9)* MSEK
* Resultat per aktie 0,17 (1,22)* SEK
* Eget kapital per aktie 3,22 (3,06) SEK

* Koncernens fastighetsförsäljning under tredje kvartalet 2007
påverkade resultat efter skatt och resultat per aktie positivt med 34
MSEK respektive 0,99 SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

* Förbättrad resultatutveckling i TermoRegulator
* Österby Marine påbörjar förbättringsprogrammet Projekt +30

Väsentliga händelser efter rapportperioden

* TermoRegulator minskar produktionskapaciteten
* Österby Marine inför sparprogram"


 
« Tillbaka