Duroc: Förvärv
2008-12-03

"Duroc förvärvar maskinhandelsverksamhet i Danmark

Duroc expanderar Swedish Tool-koncernen i Norden genom att förvärva maskinhandelsföretaget Madsen & Hansen i Randers i Danmark.

- Förvärvet stärker vår danska närvaro och innebär också att vi nu expanderar vår Doosanagentur på den skandinaviska marknaden, förklarar Jürgen Engelbrecht, koncernchef i Swedish Tool-koncernen. Vi kommer att integrera verksamheten i vårt befintliga bolag Tool Center Danmark AS som byter namn till Madsen & Hansen.

Madsen & Hansen är ett väl etablerat maskinhandelsföretag i Danmark. Företaget har omsatt i storleksordningen 40 MDKK, med ett resultat före skatt på ca 3-4 MDKK. Madsen & Hansen representerar bland annat den koreanska maskintillverkaren Doosan.

Affären är ett inkråmsförvärv där tillgångar inklusive fastighet förvärvas för 11 MDKK, varav immateriella tillgångar uppgår till 4 MDKK. Swedish Tool övertar ett fastighetslån om 2 MDKK och resterande köpeskilling erläggs kontant. Samtliga åtta anställda i verksamheten övertas.

Tillträde sker per den 2 december."

 
« Tillbaka