Consilium: Bra rapport!
2008-11-27

"Delårsrapport januari - september 2008 för Consilium AB (publ)

- Orderingången ökade med 35 procent till 891,3 MSEK (659,9)

- Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 679,8 MSEK (551,5)

- Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 55,0 MSEK (48,3)

- Resultat efter finansiella poster ökade med 9 procent till 44,0 MSEK (40,5)

- Resultat per aktie uppgick till 2,79 SEK (2,64)

- Tidigare prognos för helåret 2008 ligger fast. Nettoomsättningen förväntas öka med mer än 20 procent och uppgå till mer än 900 MSEK

- Nettoomsättningen förväntas fortsätta att öka även under 2009"

 
« Tillbaka