Lagercrantz: Bra rapport!
2008-11-11

"Delårsrapport perioden 1 april - 30 september 2008

Nettoomsättningen för 6 månader 2008/09 ökade till 1 053 MSEK (1 048).

• Rörelseresultatet ökade med 14 % till 65 MSEK (57), motsvarande en rörelsemarginal om 6,2 % (5,4 %). Resultatet inkluderar poster av engångskaraktär om -3 MSEK mot +2 MSEK föregående år.

Resultat efter finansiella poster ökade till 61 MSEK (52).

• Kvartal två ökade omsättningen till 521 MSEK (515). Rörelseresultatet kvartal två var 32 MSEK (29) inklusive engångsposter om -3 MSEK (0).

Resultat efter skatt för 6 månader ökade till 42 MSEK (38).

• Resultat per aktie uppgick till 1,87 SEK (1,61) under första halvåret. För den senaste 12-månadersperioden var resultat per aktie 4,20 SEK.

• Avkastningen på eget kapital uppgick till 21 % (18 %) för den senaste 12-månadersperioden. Soliditeten uppgick till 43 % vid periodens slut."

 
« Tillbaka