Capilon: Ny stor order och rekordstor orderstock!
2008-11-03

"Capilon AB (publ): Österby Marines orderstock ökar till 370 MSEK

Capilons dotterbolag Österby Marine och dess affärsområde Österby Gjuteri tar order värd 13 MSEK från svensk kund inom verkstadsindustrin. Leverans ska ske under år 2009 och år 2010. Ordern på 13 MSEK ökar Österby Marines rekordstora orderstock, som i nuläget uppgår till 370 MSEK.

– Den här ordern tillsammans med en redan rekordstor orderstock på nästan 400 MSEK skapar positiva förutsättningar för nästa verksamhetsår, då även förbättringsprogrammet Projekt +30 ska ge en successiv resultatförbättring, säger Österby Marines VD, Hans Andersson.

Österby Gjuteri i Österbybruk vidareförädlar stålgjutgods till komplicerade produkter för den marina branschen, cellulosaproduktion och tung industri. Arbetet utförs med datorstyrda svarv-, borrnings-, eller fräsmaskiner.

Österby Marine, med affärsområdena Österby Gjuteri, MJP Waterjets och Alcopropeller, är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. Österby Marine har 140 anställda (120 st i Österbybruk och 20 st i Örebro).
Österby Marines omsättning uppgick under första halvåret 2008 till 184,1 (81,8) MSEK med ett rörelseresultat på 10,2 (4,4) MSEK. Siffror inom parentes anger omsättning och rörelseresultat för första halvåret 2007."

 
« Tillbaka