SeaNet: Ramavtal med C2SAT
2008-10-29

"Seanet tecknar ramavtal med C2SAT

Seanet, Seanet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, har tecknat ett ramavtal med C2SAT om leverans av 60 stycken stabiliserande VSAT - antenner. Initialt levereras två antenner till Seanet för omedelbar testinstallation på fartyg.

Seanet skall fokusera på affärsområdet maritima GSM-tjänster där företaget under hösten erhållit ett flertal nya beställningar. Seanet kommunicerade nyligen att företaget i syfte att fokusera och kraftsamla kring Seanets affärsområde maritima GSM-tjänster, beslutat avveckla antennprojektet C-Max. Avvecklingen medför kostnadsbesparingar om cirka 300.000 kr per månad samt möjlighet att mer fokuserat verka som en Maritim operatör. I samband med det nu tecknade ramavtalet övertar C2SAT viss utrustning från Seanets avvecklade antennprojekt.

- Vi välkomnar samarbetet med C2SAT. Det finns stora synergier då våra företag adresserar samma marknader. Avtalet kring deras driftsäkra antenner ger att vi väsentligt kan öka servicegraden gentemot våra kunder kring våra kommunikationslösningar som levereras till fartyg, säger Klas Lundgren, VD för Seanet.

- Avtalet med Seanet ger oss en större förutsägbarhet i våra leveranser. Seanets kundportfölj är imponerande, och med våra driftsäkra antenner kommer deras intäkter per fartyg att öka. Avtalet ger oss även möjlighet att gemensamt agera inom försäljning gentemot fartygsmarknaden med ett av marknadens starkaste erbjudande, säger Fredrik Hånell, VD för C2SAT.

Totalt har Seanet 23 kontrakt på kommunikationslösningar för fartyg varav 12 nu är driftsatta. Seanet erhåller trafikintäkter på driftsatta fartyg."

 
« Tillbaka