Duroc: Stark rapport!
2008-10-28

"Delårsrapport januari-september 2008

Sunda finanser skapar möjligheter i rådande affärsklimat

- Duroc-koncernen redovisar ytterligare ett starkt kvartal resultatmässigt.
- Minskad orderingång möts med åtgärder för att anpassa kostnaderna till sänkta volymer.
- Kassan uppgick vid periodens utgång till 71,0 Mkr (75,0).
- Arbetet med att utvärdera förvärvsobjekt har intensifierats.

Tredje kvartalet

- Nettoomsättningen uppgick för tredje kvartalet till 163,5 Mkr (172,6).
- Rörelseresultatet uppgick till 7,5 Mkr (4,2).
- Resultatet efter skatt blev 5,9 Mkr (3,0).
- Nettoresultatet per aktie blev 0,81 kronor (0,41).

Delårsperioden januari-september

- Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 530,9 Mkr (358,9)
- Rörelseresultatet uppgick till 15,1 Mkr (11,6)
- Resultatet efter skatt blev 12,3 Mkr (9,0)
- Nettoresultatet per aktie blev 1,68 kronor (1,35)"
 
« Tillbaka