Capilon: TermoRegulator minskar produktionskapaciteten
2008-10-20

"Capilon AB (publ): TermoRegulator minskar produktionskapaciteten

TermoRegulator minskar produktionskapaciteten för att möta en förväntad lägre omsättning under fjärde kvartalet 2008. Den planerade anpassningen innebär personalneddragning om 17 anställda vid företagets fabrik i Motala samt att hyrda monteringsytor om 1.500 kvadratmeter övertas av en av företagets kunder. Åtgärderna reducerar kraftigt företagets fasta kostnader och beräknas att medföra besparingar på totalt 8,2 MSEK på årsbasis. Åtgärderna medför inga omstruktureringskostnader.

TermoRegulators omsättning och rörelseresultat för tredje kvartalet 2008 bedöms att uppgå till 48,0 (47,8) MSEK, respektive 2,1 (-5,1) MSEK. Rörelseresultatet är bättre jämfört med företagets egen budget. För perioden januari-september 2008 bedöms TermoRegulators omsättning och rörelseresultat uppgå till 166,1 (166,8) MSEK, respektive 6,0 (1,3) MSEK. TermoRegulators rörelseresultat förväntas även att förbättras avsevärt för fjärde kvartalet 2008, jämfört med samma period föregående år.

– Under tredje kvartalet och under hela 2008 har TermoRegulator haft en positiv verksamhetsutveckling. Vi vill fortsätta denna trend och agerar nu genom att anpassa våra kostnader till lägre efterfrågan och sämre konjunkturläge, säger TermoRegulators VD, Patrik Jonsson.
Personalneddragningen kommer att genomföras i december 2008. Fackliga förhandlingar är påbörjade, men inte slutförda. Besparingarna av kapacitetsanpassningen kommer att nå full effekt under januari 2009.
TermoRegulators omsättning förväntas att under fjärde kvartalet 2008 minska med ca 15 % jämfört med företagets egen försäljningsprognos. Försäljningsnedgången är generell och sker inom samtliga kundsegment men framför allt inom fordon och vitvaror.

TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation, värme och inredning. Huvuddelen av TermoRegulators produktion i Motala sker i en industrifastighet på totalt 12.000 kvadratmeter. TermoRegulator har 137 medarbetare (112 st i Motala och 25 st i Norrköping)."

 
« Tillbaka