Lagercrantz: Ny köprekommendation!
2008-09-29

Analys från Börsveckan:

"Lagercrantz bättre rustat denna gång

Lagercrantz var ingen rolig aktie under förra börsnedgången. Med en svag kursutveckling därefter och en mer diversifierad verksamhet finns det dock mycket som talar för att det blir bättre den här gången.
Bolagets verksamhet bestod tidigare framförallt av elektronikprodukter och med Ericsson som storkund kollapsade efterfrågan. Inte minst blev det tufft att sälja de relativt standardiserade komponenter som var en stor del av Lagercrantz affär. Numera titulerar sig Lagercrantz som en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation samt närliggande områden. Fokus i Lagercrantz strategi ligger på tillväxt genom förvärv samt förbättrad lönsamhet.

Bolaget genomför löpande mindre förvärv av nischade teknikhandelsföretag som i stora stycken fortsätter att verka som förut men sorteras in under en av tre relativt jämnstora divisionerna: Electronics, Mechatronics och Communications. Dessa består i dagsläget av cirka 25 decentraliserade enheter. Större andel kundanpassningar, egna tilläggstjänster och egna produkter är ledord för att addera värde som förbättrar lönsamheten och stärker konkurrenskraften.

Den underliggande organiska tillväxten i affären är svag, förra räkenskapsåret ökade bolagets omsättning med 10 procent men den organiska tillväxten var bara 4 procent. Under Lagercrantz första kvartal för det brutna räkenskapsåret 2008/2009 stod omsättningen i princip still trots förvärv under fjolåret vilket innebär negativ organisk tillväxt. Rörelseresultatet ökade dock med 18 procent, främst tack vare en rejäl marginalförstärkning för Mechatronics till 9 procent (5,9).

Övriga divisioner uppvisade också marginalförbättringar gentemot föregående år men Electronics har fortsatt låga marginal, 5,1 procent senaste 12 månaderna. Tack vare återköp av aktier ökade vinsten per aktie dock med hela 29 procent gentemot föregående år och Lagercrantz har beslutat om fortsatta återköp.

De senaste årens utveckling har förutom förbättrad rörelsemarginal, 6,3 procent senaste 12 månaderna, också inneburit en lägre rörelserisk vilket är bra när industrikonjunkturen nu ser ut att vika. Diversifieringen på kundsidan är numera betydligt sundare än vid millennieskiftet med 8 stycken större marknadssegment, exklusive övrig försäljning, och cirka 40 procent av försäljningen i Sverige. Kraft och eldistribution är störst men står för mindre än en femtedel av intäkterna.

Utmärkande för teknikhandelsbolagens verksamhet är begränsade organiska tillväxtmöjligheter och att en stor del av tillväxten kommer genom förvärv. Lagercrantz siktar på uppemot fem förvärv i år, fallande priser på onoterade företag och skuldsättningsgrad på 0,4 ökar möjligheterna samt förvärvsutrymmet. Industrikonjunkturen motiverar dock försiktiga antaganden och vi räknar därför med marginell tillväxt, runt 2,2 miljarder kronor i omsättning samt inga ytterligare rörelsemarginalförbättringar.

Det ger Lagercrantz låga p/e 6,6 eller ev/ebit 5,4 på vår prognos för innevarande räkenskapsår vid nuvarande aktiekurs 27,10 kronor. En nackdel med den värderingen är dock att förvärvsmöjligheterna begränsas något då förvärven bör ske till lägre multiplar för att inte vara värdeförstörande.

Utsikterna med sämre industrikonjunktur ser inte så roliga ut men samtidigt är Lagercrantz bland de lägst värderade teknikhandelsbolagen och värderingen i sig talar för att avkastningen för aktieägarna ändå inte behöver bli dålig. Med lägre värdering samt marginaler än de andra teknikhandelsbolagen blir ev/sales också lägre vilket ger en större hävstångseffekt på positiva marginalförändringar för Lagercrantz. Även om vi inte tror på någon större värdestegring i nuvarande läge ser åtminstone direktavkastning ut att bli bra, runt 6 procent om utdelningsandelen blir i närheten av föregående år vilket förefaller rimligt.

Återköpen blir också värdeskapande med nuvarande värdering och tillsammans med insiderköp ger det en signal om att åtminstone ledning och huvudägare tror på bolaget. Relativt sektorn framstår Lagercrantz som ett av de bättre casen med låg värdering samt en hyfsad diversifiering vilket motiverar vårt köpråd.

Patrick Bergström
Patrick.Bergstrom@borsveckan.se"
 
« Tillbaka