BMOG: Information om stormen Ikes effekter
2008-09-18

"Benchmark Oil & Gas informerar om effekterna efter stormen Ike

Efter stormen Ike's verkningar är infrastrukturen i de områden som Benchmark Oil & Gas opererar i till vissa delar utslagen. För närvarande påverkas inte produktionen av olja för Benchmark Oil & Gas men kraftiga störningar i distributionen skapar förseningar av leveranser. Bolagets bedömning är att de nuvarande störningarna inte kommer att påverka årets resultat mer än marginellt."

 
« Tillbaka