Capilon: Fem förvärvsdiskussioner!
2008-09-16

Capilon AB (publ): anger finansieringsstrategi för nya förvärv

Capilon AB (publ) har för närvarande fem aktiva förvärvsdiskussioner, vilka kan leda till ett eller flera företagsförvärv under andra halvåret 2008. Finansieringsstrategin för nya företagsförvärv är betalning genom egna aktier i Capilon, banklån samt egna likvida medel. Ingen företrädesemission är planerad att genomföras. Samtliga fem förvärvskandidater, som utvärderas av Capilon, har en vinstmarginal på ca 20 %.

- En av våra främsta finansiella styrkor är just möjligheten att finansiera nya förvärv genom betalning med egna aktier i Capilon, säger Capilons VD, Alex Molvin.

Capilons dotterbolag Österby Marine förvärvades till 100 % år 2007 genom betalning med egna aktier i Capilon, via en apportemission.

Capilon har som målsättning att under 2008 genomföra företagsförvärv som bidrar till att höja lönsamheten i koncernen."

 
« Tillbaka