SeaNet: Rapport
2008-08-29

"SeaNet: Delårsrapport 2:a kvartalet 2008, april - juni

Delårsrapport 2:a kvartalet 2008, april - juni

• Omsättningen uppgick till 94 KSEK (0,0) under perioden

• Rörelseresultatet uppgick till -6,3 MSEK (-4,4) för perioden

• Resultat per aktie blev -0,23 SEK (-0,34) för perioden

• En nyemission övertecknades och tillförde bolaget 24,1 MSEK före
emissionskostnader

• Åtta nya fartyg driftsattes

• Bolagets mål för antalet driftsatta fartyg vid årsskiftet 2008/2009
justeras från trettio till tjugo

• Bolagets mål om ett positivt kassaflöde under Q4 2008 ändras till att nå ett positivt resultat i slutet av första halvåret 2009

Väsentliga händelser efter periodens slut

• Sedan slutet av juni har Seanet totalt elva fartyg i drift. De
intäkter dessa fartyg genererar visar att bolagets teknik och
affärsmodell är intakt.

• Slutförhandlingar med flera rederier har påbörjats och förväntas
resultera i nya avtal under Q3.

• Bolaget har anlitat en säljresurs i Singapore för den asiatiska
marknaden. Intresset för bolagets tjänster i Asien har visat sig vara
stort, både frånkryssnings- och handelsflottan.

• Seanet har anställt en ny försäljningschef, Mikael Wällstedt. Mikael har stor erfarenhet av försäljning inom Telekom.

 
« Tillbaka