Capilon: Lovande rapport!
2008-08-27

Capilon AB: Capilon AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2008

* Nettoomsättning 302,0 (200,8) MSEK
* Rörelseresultat 9,8 (9,9) MSEK
* Resultat efter skatt 5,1 (6,3) MSEK
* Resultat per aktie 0,15 (0,22) SEK
* Eget kapital per aktie 3,19 (2,20) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

* Förbättrad resultatutveckling i TermoRegulator under andra kvartalet 2008
* Österby Marine tar i mars 2008 två rekordorder värda totalt 101 MSEK
* Österby Marine påbörjar förbättringsprogrammet Projekt +30 med start i juni 2008

Väsentliga händelser efter rapportperioden

* Firmaändring i juli 2008 från Termo Holding till Capilon
* Österby Marine kommer att öppna ett försäljningskontor i Singapore under andra halvåret 2008"

 
« Tillbaka