Consilium: Stark rapport!
2008-08-26

"Delårsrapport januari - juni 2008 för Consilium AB (publ)

- Orderingången ökade med 11 procent till 498,1 MSEK (448,9)

- Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 439,8 (366,4)

- Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 37,4 MSEK (33,2)

- Resultat efter finansiella poster ökade med 9 procent till 31,5 (28,8)

- Resultat per aktie uppgick till 2,06 SEK (1,96)"

 
« Tillbaka