Lagercrantz: Förvärv
2008-08-20

"Lagercrantz Group förvärvar kommunikationsföretaget COBS AB

Lagercrantz har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i COBS AB. COBS utvecklar och marknadsför trådlösa telefonisystem med funktioner för bl.a. personsäkerhet och positionsbestämning i en och samma bärbara handenhet. Kunderna återfinns främst inom hälso- och sjukvård, säkerhet, handel och industri.

COBS omsatte under 2007 cirka 50 MSEK med god lönsamhet. Bolagets huvudkontor finns i Göteborg.

Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group kommentarer förvärvet:
"Förvärvet av COBS är ett steg i vår ambition att öka graden av verksamhet med egna produkter och öka värdeinnehållet i vårt kunderbjudande."

Bertil Sjöberg, huvudägare i COBS:
"Genom försäljningen till Lagercrantz ges COBS goda möjligheter till framtida expansion samtidigt som COBS får en långsiktig ägare som ger trygghet och stabilitetet till våra kunder, leverantörer och personal."

COBS kommer att ingå i division Communications inom området Digital Bild / Teknisk Säkerhet från och med den 1 september 2008. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie under räkenskapsåret 2008/09 som sträcker sig till och med mars 2009."

 
« Tillbaka