BMOG: Lovande rapport!
2008-08-15

"Delårsrapport januari - juni 2008

Rapportperioden januari - juni 2008

* Ny styrelse med bred erfarenhet från oljeindustrin

* Förändringsarbete påbörjat med syfte att sänka kostnader och höja produktionen

* EBITA uppgick till 61 (- 19 059)

* Nettoomsättningen uppgick till kSEK 16 890 (7 588).

* Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2 497 (-20 208).

VD-ord
Det är med glädje jag konstaterar att Bolaget nu har fått en Styrelse som är mer verksamhetsinriktad och med bred erfarenhet från oljeindustrin. Rapportperioden har präglats av ett omfattande förändringsarbete i Bolaget. Syftet med förändringarna är att minska kostnaderna samt öka produktionen.

Ett avtal med Whitney bank är tecknat om en kredit på 20 milj. USD. Denna kredit ger oss resurser att utveckla verksamheten i första hand i Orangefältet Därmed är likviditetssituationen tillfredsställande.

Periodens EBITDA var litet men positivt på 61 kSEK. Förändringsarbetet som inleddes i månadsskiftet maj-juni har utöver personalreduceringar inneburit att företaget tagit engångskostnader på 1.5 millioner kronor. Stora personalförändringar är genomförda i USA verksamheten, 8 personer varav 2 konsulter är uppsagda och har lämnat verksamheten. Personalförändringarna kommer att minska våra kostnader med ca 450 kSEK på månadsbasis från 1 oktober 2008. Benchmarks produktionsenhet i Orangefältet är intakt vad gäller personal.

Vi kommer nu att koncentrera oss på vår verksamhet i Texas där vi har möjlighet höja produktionen i Orangefältet med ett "recompletion" program (återinträdesprogram i befintliga källor ca 100 stycken). Fokus framöver måste vara en stark kostnadskontroll. Temporärt kommer prospekteringsverksamheten att skjutas framåt i tiden.

Målet är att perforera 25 nya zoner på årsbasis inom våra befintliga områden. De återstående fyra nyborrningarna som planerats under resten av 2008 skjuts nu upp tills en noggrann analys gjorts.

Benchmark har under första halvåret satsat framåt med att köpa markrättigheter i Lavaca för $ 750 000, seismisk- och konsultarbete i Alaska för $ 150 000 samt investerat i Orangefältet för ca $ 500 000.

Vi kommer att fortsätta arbetet med målet att nå ett positivt resultat för 2008 trots de motgångar vi haft vad gäller nyborrningarna som skulle ge en ökad produktion.

Under andra kvartalet fick bolaget i genomsnitt betalt 125 USD/fat och 10 USD/Mcf gas. För halvåret betyder detta 112 USD/fat och 9 USD/Mcf gas.

Jan Lundqvist
Verkställande direktör"

 
« Tillbaka