Consilium: Fortsatt stark försäljning!
2008-08-15

"Consilium under januari - juli 2008

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 22 procent jämfört med
föregående år och uppgick till 524,2 MSEK (429,4). Orderingången ökade
med 16 procent till 625,6 MSEK (540,9)."
 
« Tillbaka