Lagercrantz: Bra rapport!
2008-08-14

"Lagercrantz Group Q1 2008/09

Perioden 1 april - 30 juni 2008

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 532 MSEK (533).

- Resultatet efter finansiella poster ökade med 35 % rensat för engångsposter föregående år. Resultat uppgick till 31 MSEK (25), där engångsposter om 2 MSEK ingår föregående år.

- Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (28) och rörelsemarginalen uppgick till 6,2 % (5,3 %).

- Resultatet efter skatt ökade till 22 MSEK (18).

- Resultatet per aktie ökade med 29 % till 0,98 SEK (0,76). För den senaste 12-månadersperioden var resultatet per aktie 4,15 SEK.

- Avkastningen på eget kapital uppgick till 20 % (16 %) för den senaste 12-månadersperioden.

- Årsstämma hålls den 1 september 2008. Styrelsens förslag till utdelning är 1,50 SEK per aktie (1,25)."


 
« Tillbaka