Sound Invest: Starkt första halvår!
2008-07-18

Aktiesparklubben Sounds Invests medlemmar kan glädjas åt en 5-procentig uppgång.
2008-07-18 11:55

Efter halvårssammanställningen stannar uppgången på mycket goda 5% där jämförelseindex istället har minskat 20%.

- Jag är mycket nöjd med portföljutvecklingen säger Rasmus Palmqvist, Placeringsansvarig på Sound Invest. Efter en minst sagt turbulent börsår har vi lyckats placera vårt kapital mycket tillfredsställande, fortsätter Rasmus.

Aktiesparklubben Sound Invest, Sveriges största aktieklubb med ca 350 medlemmar firar snart 20 år och dess medlemmar har med sitt insatta kapital en skapat en intressant aktieportfölj, med samlade tillgångar på 17.3 MSEK. Efter noggrann analys av ett flertal företag gör vi investeringar i ett antal bolag.

- Självklart leder goda placeringsresultat till ett intresse och förhoppningsvis även ett medlemskap i klubben säger Jens Ivarsson som tillsammans med Johan Källvik arbetar med medlemssupport.

- Vi arbetar långsiktigt med vår placeringsstrategi och vågar stå emot det annars så vanliga flockbeteendet som allt för ofta präglar aktiemarknaden fortsätter Johan.

Styrelsen har beslutat att ta in mer medlemmar. Varje medlem får kontinuerlig information om klubbens innehav, framtidsfunderingar och aktietips. Varje år träffas klubben under gemytliga former, årsmöte hålls och därefter brukar det vara spännande aktiediskussioner och ibland med någon intressant gästföreläsare.

För mer information hänvisas till hemsidan www.soundinvest.se där man även får information om medlemskap och värdeutveckling.

Alternativt vänligen kontakta;

Johan Källvik (0703-95 60 35) alt. Jens Ivarsson (0702-10 10 05)

/Styrelsen i Aktiesparklubben Sound Invest

 
« Tillbaka