Duroc: Bra rapport!
2008-07-18

"Delårsrapport januari-juni 2008

Duroc har haft ett bra första halvår med god efterfrågan på våra produkter och tjänster. Förvärvade bolag har integrerats väl i koncernen. Den under första kvartalet beslutade flytten av Lamitecs verksamhet till Micor i Laholm har genomförts. Koncernens omsättning uppgick för första halvåret till 367,4 Mkr (186,3). Rörelseresultatet blev 7,6 Mkr (7,4) efter flyttkostnader om 6,4 Mkr. Resultatet efter skatt blev 6,4 Mkr (6,0). Orderingången uppgick under första halvåret till 366,1 Mkr (222,2) och orderstocken var vid periodens utgång 241,1 Mkr (144,4). Rullande 12-månaders omsättning blev 741,5 Mkr och rörelseresultatet rullande 12 månader blev 21,9 Mkr.

• Nettoomsättningen första halvåret uppgick till 367,4 Mkr (186,3)
• Orderingången första halvåret uppgick till 366,1 Mkr (222,2)
• Rörelseresultatet uppgick till 7,6 Mkr (7,4)
• Resultatet efter skatt blev 6,4 Mkr (6,0)
• Nettoresultatet per aktie blev 0,87 kronor (0,95)
• Rörelseresultatet har belastats med flyttkostnader i Lamitec/Micor om 6,4 Mkr

Andra kvartalet 2008
• Nettoomsättningen andra kvartalet uppick till 209,3 Mkr (131,9)
• Orderingången andra kvartalet uppgick till 192,4 Mkr (170,8) med en utgående orderstock om 241,1 Mkr (144,4)
• Rörelseresultatet uppgick till -0,2 Mkr (4,5)
• Resultatet efter skatt blev 1,0 Mkr (3,8)
• Rörelseresultatet har belastats med flyttkostnader i Lamitec/Micor om 6,4 Mkr
• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 56 % (62)"

 
« Tillbaka