Precomp Solutions: Nyemissionen fulltecknad!
2008-07-18

"Nyemissionen i Precomp Solutions AB (publ) genomförd

Precomp Solutions AB (publ) har slutfört den nyemission med företräde
för bolagets aktieägare som offentliggjordes den 18 juni 2008.
Nyemissionen tillför bolaget ca 16,2 MSEK före emissionskostnader.

Precomp Solutions har under perioden 1-14 juli 2008 genomfört en
nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen
tecknades till ca 80 procent med företrädesrätt och ca 4 procent utan
företrädesrätt. Resterande del av emissionen, motsvarande ca 16 procent, har tecknats genom emissionsgaranti. Emissionen är därmed fulltecknad och tillför Precomp Solutions ca 16,2 MSEK före emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 16 203 305 st och
aktiekapitalet med 15 393 140 SEK. Efter nyemissionen uppgår det totala
antalet aktier i Precomp Solutions till 27 005 508 aktier och
aktiekapitalet till 25 681 140 SEK.

Stockholm Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare till
Precomp Solutions i samband med företrädesemissionen."
 
« Tillbaka