SeaNet: Mycket positivt besked!
2008-07-11

"Seanet driftsätter ytterligare 8 fartyg i Medelhavet

Seanet, Seanet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, har installerat och driftsatt ytterligare 8 fartyg i Medelhavet. Totalt
är nu 10 fartyg i operativ drift i Medelhavet med Seanets tjänster
C-Cell och C-Spot.

Seanet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. C-Cell är Seanets
fartygsanpassade småskaliga GSM-miljö ombord på passagerarfartyg som ger passagerare möjlighet att använda sina vanliga mobiltelefoner ombord på fartyget. C-Spot är Seanets Wifi tjänst som ger passagerare Internet café och trådlös access för åtkomst med laptops av internet via satellit på fartygen.

– Vi är nu på allvar operativa i Medelhavet. Det är mycket
tillfredställande och ett resultat av det fokus på försäljning och
installation vi har, säger Klas Lundgren, VD för Seanet."
 
« Tillbaka