PSI Spelinvest: Nyemission
2008-06-11

"Kallelse till extra bolagsstämma i PSI Spelinvest AB

Styrelsen i PSI Spelinvest AB kallar till extra bolagsstämma för beslut om nyemission. Bolaget avser att använda emissionslikviden till att effektivt och kraftfullt vidareutveckla och marknadsföra PSI:s verksamheter samt tillföra resurser för att stå rustade för intressanta förvärvsmöjligheter. Fokus på tillväxt och förvärv kommer framför allt att läggas inom bingo samt kundtjänstverksamheten. Nyemissionen är i sin helhet garanterad och beräknas tillföra bolaget 14.4 mkr före emissionskostnader."

 
« Tillbaka