BMOG: Får viktig bankkredit
2008-06-18

"Benchmark får bankkredit på USD 20 miljoner

Styrelsen beslöt på sitt konstituerade möte att acceptera en bankkredit från Whitney Bank på totalt USD 20 miljoner.

Bolaget kommer i ett första skedde att lyfta USA 2,1 miljoner för att kunna genomföra sina planerade investeringar i framförallt Orangefältet. Bolaget kommer sedan att kunna lyfta mer kapital efter att visa förutbestämda mål uppfyllts. Som säkerhet för krediten kommer Whitney Bank att pantsätta delar av bolagets reserver.

Avtalet är en viktig kvalitetsstämpel för Benchmark. Det är en bekräftelse på att bolagets värdering av reservrapporten är korrekt och att den följer gängse standard inom oljeindustrin.

- Det är en stor kredit vi fått sett till bolagets börsvärde. Nu får vi arbetsro och kan fokusera på att genomföra nödvändiga strategi- och organisationsförändringar, säger VD Jan Lundqvist i en kommentar."

 
« Tillbaka