Termo Holding: Bra rapport!
2008-05-22

"Termo Holding (publ): Delårsrapport januari - mars 2008

* Nettoomsättning 135,3 (73,6) MSEK
* Rörelseresultat 4,0 (4,2) MSEK
* Resultat efter skatt 3,4 (2,7) MSEK
* Resultat per aktie 0,10 (0,12) SEK
* Eget kapital per aktie 3,19 (2,19) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

* Österby Marine tog två rekordorder värda totalt 101 MSEK
* TermoRegulators insourcingprojekt i Norrköping kommer att
avslutas

Väsentliga händelser efter rapportperioden

* Termo Holding föreslås ändra firma till Capilon AB"


 
« Tillbaka