Lagercrantz: Ny köprekommendation!
2008-05-21

Idag fick Lagercrantz ännu en köprekommendation (från Computer Sweden, se idg.se), och den avslutas så här:

"Vinsten per aktie ökade med 43 procent till 3,92 kronor (2,75). Det är ett bra exempel på värdeskapande med återköp av egna aktier. Lagercrantz har under året köpt egna aktier för 37 miljoner.

Finansiellt är Lagercrantz i gott skick med en kassa på 79 miljoner kronor och ett positivt kassaflöde på hundra miljoner. Med förvärven följer en del goodwill, men förvärven ser bra ut och bolagen drivs i stort sett vidare som förut och borde därmed vara lätta att värdera.

Lagercrantz ser att oron på finansmarknaden ökar osäkerheten om vart industrikonjunkturen är på väg, men inga påtagliga tecken på någon avmattning i efterfrågan.
Lagercrantz har under året gjort ett antal förvärv med gott resultat. Den verksamheten har ökat försäljningen med 55 miljoner kronor och påverkat resultatet positivt med sex miljoner.

Efter rapportperioden har danska konsulten Cad Kompagniet förvärvats. Bolaget omsätter 30 miljoner danska kronor med god lönsamhet.
Trots en kursuppgång i år på 22 procent är bolaget lågt värderat, till bara en dryg tredjedel av årsomsättningen. Lagercrantz håller sig, förutom goda vinster, dessutom med en rejäl direkt-avkastning på drygt 4,2 procent. Aktien ser riktigt lockande ut."

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka