BMOG: På rätt väg (rapport)!
2008-05-15

BENCHMARK OIL & GAS: KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2008

Januari - Mars 2008
* EBITDA uppgick till 986 (-9 517).
* Nettoomsättningen uppgick till kSEK 7 686 (2 520).
* Rörelseresultatet uppgick till kSEK -324 (-9 960).
* Resultat efter skatt uppgick till kSEK -322 (-9 947).
* Resultat per aktie uppgick till SEK 0 (-0,04).

Efter rapportens utgång
* Bolaget inledde sitt borrprogram på Orangefältet för 2008. Källan Duhon 1som är den första av sex planerade borrades till ett djup av 6 600 fot. Förekomsten av kolväten visade sig vara otillräckliga och källan beslöts därför att pluggas den 12 maj. Borrning av källan Cora Granger Heirs startade den 12 maj.

VD-ORD

Den positiva trenden sedan årsskiftet håller i sig. Vi hade ett positivt EBITDA på 986 kSEK och även ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 988 kSEK. Det var vårt bästa resultat sedan noteringen vilket skapar förutsättningar till att bygga en stabil grund för bolaget. Jag är självklart inte
nöjd med detta. Vi har fortfarande problem med källorna på kupolen i Orangefältet. Detta är orsaken till att produktionen är på en för låg nivå för att jag skulle kunna vara nöjd. Jag ser ingen framtid för flera av källorna belägna på kupolen. Bolagets fokus kommer därför att vara på områden utanför kupolen. Samtliga sex planerade borrningar under 2008 kommer att ske utanför kupolen.

Vi kommer att lånefinansiera årets borrningar på Orangefältet. Vi har fått ett muntligt lånelöfte från Whitney Bank som är noterade på Nasdaq börsen. Som säkerhet för sin kredit kommer Whitney Bank att pantsätta delar av vår reservrapport. Jag vill idag inte nämna vilka summor vi diskuterar men den sammanlagda kreditsumman är klart högre än vi tidigare har kommunicerat. Mitt mål är att skriva under avtalet under maj månad.

Vi har fortsatt med arbetet att få ner våra produktionskostnader. Idag är våra produktionskostnader cirka USD 25 per fat. Det är högt jämfört med andra produktionsområden i världen
men en genomsnittlig produktionskostnad i USA för källor belägna på saltkupoler. Under året vill jag försöka få ner produktionskostnaderna ytterligare.

Under första kvartalet fick bolaget i genomsnitt betalt 98 USD/fat olja och 8,5 USD/Mcf gas.

Jan Lundqvist
Verkställande direktör"

 
« Tillbaka