Consilium: Stark rapport!
2008-05-14

"Delårsrapport januari – mars 2008 för Consilium AB (publ)

■ Orderingången ökade med 30 procent till 244,0 MSEK (187,0)
■ Nettoomsättningen ökade med 31 procent till 215,3 (164,3)
■ Rörelseresultatet ökade med 20 procent till 20,2 MSEK (16,8)
■ Resultat efter finansiella poster ökade med 13 procent till 17,0 (15,1)
■ Resultat per aktie uppgick till 1,10 SEK (1,05)"

 
« Tillbaka