SeaNet: Hoppingivande rapport!
2008-05-11

"Seanet Maritime Communications AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2008

· Omsättningen uppgick till 173 KSEK (0,0) under perioden
· Rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-2,7) för perioden
· Resultat per aktie blev -0,36 SEK (-0,23) för perioden
· Utfallet för omsättning och resultat var förväntat och ligger i nivå
med bolagets budget
· Flera viktiga roamingavtal i Medelhavsregionen är säkrade
· Bolagets nya modell för GSM-installationer har implementerats
· Fokus på verksamheten i Italien
· Målsättningen att ha trettio fartyg driftsatta innan årets slut står
kvar

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Seanet har efter periodens slut genomfört en företrädesemission som
tillför bolaget
24,1 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Emissionen övertecknades
med 26%.

· En Due Dilligence av antennprojektet har genomförts under april"

 
« Tillbaka