BMOG: VD:s månadsbrev
2008-05-08

"Bästa aktieägare,

Vi har fått ett muntligt lånelöfte från Whitney Bank som är noterade på Nasdaq börsen. Vi är i princip överens om detaljerna dock återstår några mindre formaliteter. Som säkerhet för sin kredit kommer Whitney Bank att pantsätta delar av vår reservrapport. Jag vill idag inte nämna vilka summor som diskuteras men den sammanlagda kreditsumman är långt större än vi tidigare har kommunicerat. Mitt mål är att få allt klart under maj månad. Bankgarantin är väldigt viktig för oss av två skäl. För det första är det en förutsättning för att kunna fortsätta med borrningarna på Orangefältet. För det andra är det en viktig kvalitetsstämpel. Det är en bekräftelse på att vår värdering av reservrapporten är korrekt och att den följer gängse standard inom oljeindustrin i USA.

Vi har fortsatt arbetet med att få ner våra produktionskostnader. Idag är våra produktionskostnader cirka USD 25 per fat. Detta är högt jämfört med andra produktionsområden i världen men är en genomsnittlig produktionskostand i USA för källor belägna på saltkupoler. Jag vill försöka få ner produktionskostnaderna till runt USD 10-15 per fat.

Vi har anställt Peter Bergman som geolog. Han kommer att varva sin tid mellan Stockholm och Houston. Peter kommer i första hand att kvalitetssäkra de geologiska utvärderingarna i Houston. Jag är inte nöjd med resultat av vårt borrningsprogram under 2007 och vill därför förstärka den geologiska expertisen i moderbolaget. Han har även stor kunskap om nya tekniker för att utvärdera seismisk data vilket kommer att gagna bolaget. Peter kommer dock ej att tillsvidare ingå i ledningsgruppen men han rapporterar direkt till mig och min CFO.

Snittproduktionen från källorna där vi är operatör låg på 260 fat/dag brutto under april månad. Det motsvarar en netto produktion på 130 fat/dag. Det tillkommer även 20-25 fat/dag netto från källorna där bolaget inte är operatör.

Nästa månadsbrev utkommer den 9 juni.

Jan Lundqvist, VD
Stockholm"
 
« Tillbaka