SeaNet: Emissionen övertecknad!
2008-05-06

"SeaNet: Företrädesemissionen 26 procent övertecknad

Seanet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, nyligen
genomförda företrädesemission blev kraftigt övertecknad. Slutgiltig
sammanräkning visade att 40 261 893 aktier tecknades med och utan
företrädesrätt. 96,1 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt
kommer att ske i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet.
Genom företrädesemissionen tillförs Seanet 24,1 MSEK före avdrag för
emissionskostnader.

– Vi är mycket nöjda med utfallet i företrädesemissionen och i synnerhet
det faktum att en så stor andel av emissionen tecknades med stöd av
teckningsrätter. Kapitaltillskottet ger oss en stark finansiell
ställning och en möjlighet att fullfölja vår affärsplan, innebärande att
etablera Seanet som en stor aktör på den Europeiska marknaden inom såväl
Mobiltelefoni som Stabiliserande antenner för den maritima sektorn säger Klas Lundgren, VD i Seanet.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i Seanet med 32 070 000 aktier och aktiekapitalet med 3 207 000 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 4 810 500 SEK och antalet aktier till 48 105 000
aktier."

 
« Tillbaka