BMOG: Nya borrningar!
2008-04-24

"Benchmark har påbörjat sitt borrningsprogram för 2008

Borrningen av källan Duhon 1 startade den 22 april i Orangefälet, Texas (USA). Källan skall borras till ett djup av cirka 6 600 fot vilket beräknas ta 10-12 dagar.

Det är den första av sex planerade borrningar i Orangefälet under 2008. Bolagets rörelseandel (WI) är 32,5 procent vilket motsvarar ett nettointäktsintresse (NRI) på 24,4 procent. Källan förväntas ge ett netto tillskott på cirka 25 fat/dag till Benchmark. Den totala kostnaden för källan beräknas bli USD 160 000 för Benchmark med en pay-off tid på cirka 3 månader. I enlighet med bolagets strategi är Benchmark operatör.

Samtliga sex planerade borrningar under 2008 kommer att genomföras utan för kupolen på Orangefältet. Det är de område där bolaget historiskt haft bäst resultat och där bolagets idag bäst producerande källor är belägna.

— Målet med de sex borrningarna är att ha en produktion kring 250 fat/dag netto vid årets slut och jag är nöjd med att vi nu kommit igång, säger VD Jan Lundqvist i en kommentar."
 
« Tillbaka