PSI Spelinvest: Omstrukturering och ökande intäkter!
2008-04-08

"PSI Spelinvest AB: PSI:s omfattande omstruktureringsprogram med ytterligare satsningar på Bingo

Som en konsekvens av den negativa ekonomiska utvecklingen lanserade
styrelsen under 2007 ett kraftfullt omstruktureringsprogram
innebärande ny operativ ledning och förändrad styrelse, omfattande
kostnadsbesparingsprogram samt en fokusering på bingoprodukterna.

Omstruktureringsprogrammet har förutom kostnads besparingar i
moderbolaget också resulterat i engångskostnader samt en ökning av
marknadsföringskostnaderna.

Marknadsföringsåtgärderna har resulterat i en kraftig tillväxt för
Bingo enheterna Min Bingo, med Lasse Kronér som ambassadör, och
Lyckobingo. Den månatliga bruttoomsättningen i bingoverksamheterna
har ökat från ca 570 000 kr i december 2007 till ca 1 000 000 kr i
mars 2008 och antal registrerade spelare är nu cirka 65,000 (att
jämföra med 49,000 i december). Även kundtjänst bolaget I Want Help
har noterat en positiv omsättningsökning fokuserad på bingo.

För att fullfölja strategin och säkerställa likvida medel för en
fortsatt utveckling bedömer styrelsen det nödvändigt att tillföra
kapital till bolaget under 2008. Det kan komma att ske genom emission
eller genom avyttring av icke strategiska verksamheter eller innehav.

Årsredovisning finns nu tillgänglig på PSI:s hemsida
www.psispelinvest.com samt i bolagets lokaler i Göteborg.
Årsredovisningen kommer att föredras på årsstämman den 22 april i
Göteborg."
 
« Tillbaka