BMOG: VD:s månadsbrev
2008-04-07

"Bästa aktieägare,

Under andra kvartalet planeras två borrningar Orangefältet utanför kupolen. Borrstart för den första borrningen beräknas att ske omkring den 15 april. Borrningen beräknas att ta cirka två veckor i anspråk. Ytterligare information om källan kommer vid borrstarten. Benchmark har en rörelseandel (WI) på 31 procent i respektive borrning. Av dessa är 25 procent så kallad ¿free carrier. Vår kostand är därför bara cirka USD 150 000 för respektive borrning. Målsättningen är att dessa två nya källor skall öka bolagets produktion med cirka 40-45 fat/dag netto.

Samtliga sex planerade borrningar på Orangefältet under 2008 kommer att ske i utanför kupolen. Det är där Norwood källorna är belägna som i dagsläget är bolagets bästa producerande källor. Den stora skillnaden att källorna utanför kupolen är stabilare och inte har drabbats av produktionstekniska problem i samma omfattning som källorna belägna på kupolen.

Källan Chandler-Scales har uppvisat väldigt stora produktionsvariationer under perioden. Bolaget vill därför idag inte avge några produktionsprognoser för källan eller när vi förväntar oss en stabil produktion.

Bolagets valberedning inför årsstämman den 17 juni är tillsatt. Valberedningen består av representanter för de fyra största aktieägargrupperna som tillsammans kontrollerar cirka 20 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Valberedningen har följande sammansättning Advokat Jan Gruvstad ordförande, Rune Löderup, Gunnar Holen, Yngve Larsson samt Thomas E O´Connor.

Aktieägare som vill framföra förslag eller åsikter till valberedning ombeds att i god tid innan årsstämman att kontakta Benchmark på 08-622 07 00 eller info@benchmarkoil.se

Antal netto fat/dag som motsvarar break-even är idag 125 BOE/dag. Snitt produktionen från källorna där vi är operatör låg på 318 fat/dag brutto under mars månad. Det motsvarar en netto produktion på 107 fat/dag. Det tillkommer även 20-25 fat/dag netto från källorna där bolaget inte är operatör.

Nästa månadsbrev utkommer den 8 maj.

Jan Lundqvist, VD Stockholm"
 
« Tillbaka