Lagercrantz: Förvärv!
2008-03-31

Lagercrantz förvärvar CAD Kompagniet A/S

Lagercrantz har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det danska företaget CAD Kompagniet A/S. CAD Kompagniet driver konsultverksamhet inom CAD-området (computer-aided design) och kommer att samverka med den mjukvaruverksamhet inom detta område som Lagercrantz idag bedriver i division Communications. CAD Kompagniet omsatte under 2007 knappt 30 MDKK med god lönsamhet. Bolagets huvudkontor finns i centrala Köpenhamn och verksamheten har sedan 2007 också kontor på Jylland.

Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group kommentarer förvärvet:
"CAD Kompagniet är ett lönsamt och intressant tillskott till vår mjukvaruverksamhet i Danmark och Norge. Det stärker vår marknadsposition ytterligare och bolaget ges förbättrade möjligheter att expandera, såväl i Danmark som i de nordiska grannländerna. CAD Kompagniet har ett tydligt nischfokus och är sedan 1986 väl etablerat på den danska marknaden."

CAD Kompagniet kommer att ingå som självständig enhet i division Communications från och med den 1 april 2008. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie under räkenskapsåret april – mars 2008/09.

Stockholm den 31 mars 2008

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka